Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, slogovni in besedilni ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, predstavitve na medmrežju itd.) v slovenskem in nemškem jeziku z vidika omenjenih ravni in ob upoštevanju konvencij in norm ustreznih besedilnih vrst. Obravnava relevantnega besedišča in poglabljanje jezikovnega znanja.

Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevajanje pogostih besednih zvez
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. /Students are expected to have access to various mono and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Duden (2007) Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (1997). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (1997). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag.
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Kußmaul, Paul (2000): Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
- Kußmaul, Paul (2011): Verstehen und Übersetzen: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the teacher.