Prevajanje strokovnih besedil

Prevajanje strokovnih besedil

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

Vsebina

- Nadgrajevanje prevajalskih sposobnostih, pridobljenih na I. stopnji študija Germanistike.
- Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno bolj zahtevnih, daljših besedil, predvsem s področja prava, EU, politike, gospodarstva in šolstva.
- Uporaba zvrstnostnih oz. stilnih norm ter specifičnih slovničnih pravil pri prevajanju strokovnih besedil v nemščino.
- Analiza napak in interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.
- Terminološko delo pri zgoraj navedenih strokovnih jezikih.
- Upoštevanje zakonitosti naslovnika – sporočila – prejemnika in razumljivosti jezika.
- Uporaba metode mindmappinga in refleksivnega razmišljanja.