Proza španskega Zlatega veka

Proza španskega Zlatega veka

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Predmet poglablja znanja, ki jih je študent pridobil pri predmetih iz književnosti na prvi stopnji. Obsega literarnozgodovinski pregled španske književnosti zlate dobe.
- družbene in politične značilnosti v 16. in 17. stoletju; renesansa in barok

16. stoletje:
- razvoj romana: viteški, pastoralni in
- pikareskni roman

17. stoletje:
- Miguel de Cervantes: prozno delo: Zgledne novele, Don Kihot
- pikareskni roman v 17. stoletju
- predstavnik baročne proze: Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián