Psihološki pristopi k vseživljenjskemu kariernemu razvoju

Psihološki pristopi k vseživljenjskemu kariernemu razvoju

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babnik Katarina, doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja

Vsebina predmeta vključuje splošne in specifične vsebine, ki omogočajo poznavanje, razumevanje in osnovno ocenjevanje kariernega razvoja posameznika od predšolskega obdobja, obdobja šolanja, študija, delovno aktivnega obdobja do pokoja:
i) koncept kariernega razvoja in
vseživljenjski pogled na kariero;
ii) karierno odločanje in karierna prilagodljivost;
iii) teorije kariernega razvoja: statične - strukturne; dinamične - razvojne, ekološke;
iv) vrste karierne orientacije v VI (izobraževalna, poklicna, osebna);
v) dejavnosti karierne orientacije (poklicna vzgoja, informiranje, ocenjevanje lastnosti posameznikov, svetovanje, spremljanje) v posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih (vrtec, osnovna in srednja šola, študij);
vi) prehod na trg dela in gibanje po njem: trg dela; poklic, delo, delovno mesto; usklajenost osebe z zahtevami dela; karierne poti; spletni poklici; pre-kvalificiranost in pod-kvalificiranost (zmožnosti in izobrazba);
vii) usklajevanje kariere in drugih življenjskih področij ter drugi individualni vidiki kariernih ciljev;
viii) ranljive skupine na trgu dela;
ix) karierno svetovanje v delovno aktivnem obdobju (individualni, organizacijski in sistemski vidik) in dobre prakse kariernega razvoja in svetovanja v evropski regiji;
x) karierno svetovanje v tretjem življenjskem obdobju - priprava na pokoj in delo v času pokoja.

• Zagoričnik, M. (2016). Teorije kariernega razvoja. V: M. Zagoričnik. Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij. Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (v e-učilnici)
• Pečjak, S., Podlesek, A., Pirc, T., Gati, I., Krausz, M. in Osipow, S. H. (2018). Vprašalnik težav pri kariernem odločanju : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
• Pečjak, S., Pirc, T. in Podlesek, A. (2019). Komplet preizkusov za karierno odločanje v osnovni šoli: priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
• Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths: organizational and individual perspectives. Career development international, 9(1), 58-73. www.emeraldinsight.com/1362 -043 6.
• Lytle, M. C., Clancy, M. E., Foley, P. F. in Cotter, E. W. (2015). Current trends in retirement: Implications for career counseling and vocational psychology. Journal of career development, 42(3), 170-184. doi: 10.1177/0894845314545785
• Rudolph, C. W., Lavigne, K. N. in Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal of vocational behavior, 98, 17–34. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.09.002