Slovenska filozofija in filozofska terminologija

Slovenska filozofija in filozofska terminologija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Pregled zgodovine filozofije na Slovenskem od prvih besedil do današnjosti. Izpostavitev glavnih filozofskih vplivov po 2. svetovni vojni. Posebna pozornost namenjena razvijanju slovenske filozofske terminologije v izvirni misli in prevzetju tujih vplivov prek prevodne dejavnosti.

F. Jerman, Slovenska modroslovna pamet, Ljubljana 1987. COBISS.SI-ID - 22261505
I. Urbančič, Med sholastiko in neosholastiko, Ljubljana 1971. COBISS.SI-ID - 1885697
F. Veber, Filozofija - Načelni nauk o človeku in njegovem mestu v stvarstvu, 1930. COBISS.SI-ID – 111135232