Sodobna metafizika

Sodobna metafizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Strahovnik Vojko

Izhodišča in predpostavke metafizične misli. Glavne premene v razvoju metafizike.

Razvoj metafizične misli v 20. in 21. stoletju. Metafizika v moderni in postmoderni. Razlika med pometafizično in postmetafizično mislijo.

Kritika metafizike v filozofiji 19. stoletja. Ideja o “smrti” Boga. Ideja o večnem vračanju enakega.

Metafizika in lingvistični obrat. Poskus rehabilitacije metafizike v sodobni filozofiji na podlagi kritike tradicionalne metafizike.

Oblike preseganja in/ali nadgradnje metafizične misli. Metafizika, etika in utopija. Tradicija pragmatizma in njen odnos do metafizike.

Izbor poglavij oz. odlomkov iz spodaj navedenih temeljnih del.

Grossmann, Reinhardt. 1994. The Existence of the World. London: Routledge. COBISS.SI-ID - 56847360
Heidegger, Martin. 1995. Uvod v metafiziko. Ljubljana: Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 53056256
Rorty, Richard. 2002. Izbrani spisi. Ljubljana, LUD Literatura. COBISS.SI-ID - 119900416
Putnam, Hilary. 2004. Ethics without Ontology. Cambridge, MA: Harvard University Press. LINK: https://adz.izum.si/UNILJ?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%3A…
Rorty, Richard. 2009. Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 48210018
McDowell, John. 1998. Mind and World. Cambridge, MA: Harvard University Press. COBISS.SI-ID - 10150242
Brandom, Robert. 2015. From Empiricism to Expressivism. Cambridge, MA: Harvard University Press. LINK: https://adz.izum.si/UNILJ?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%3A…
Sloterdijk, Peter. 2003. Kritika ciničnega uma. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 125271552
Hedžet Tóth, Cvetka. 2008. Hermenevtika metafizike. Metafizika-materializem-etika-utopija. Ljubljana: Založba 2000. COBISS.SI-ID - 242595328