Sodobni korejski jezik 1

Sodobni korejski jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. Vučkovič Eva, doc. dr. Ryu Hyeonsook

1500 do 2000 osnovnih besed, ki se uporabljajo v vsakdanjih situacijah. Študenti razumejo in znajo uporabljati osnovne členke in veznike, prisamostalniška podredja, spoštljivi govor, oblike nepravilnih glagolov in pridevnikov ter modalne izraze na koncu stavka.
Razločevanje fonetično podobnih zvez in znanje o njihovih variacijah. Znajo odgovarjati na enostavna vprašanja in razumejo besedila praktične vsebine v formalnih situacijah.
Bralna sposobnost napisov in znakov. Razumevanje vsebine in zbiranje informacij iz razlagalnega besedila, reklame, brošure ipd.

1. Korean 1. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s posnetkom na kaseti)
2. Korean 1 ; Practice Book. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s CD posnetkom)
3. Pathfinder in Korean ; Beginning;Workbook. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 2002. (s CD posnetkom)
4. Pathfinder in Korean ; Beginning;Student Book. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 2002. (s CD posnetkom)
5. Navigating Korean ; Beaginner's Book I. Institute of International Education. Kyung Hee University Press, 2004. (s CD posnetkom)
6. Navigating Korean Workbook ; Beginner's Book I. Institute of Intenational Education. Kyung Hee University Press, 2004. (s CD posnetkom)
7. Discovering Korean II.Konkuk University Language Institute. Konkuk University Press, 2006. (s CD posnetkom)
8. Korean in 100 Hours 2. Korean Language Institute, Yonsei University Press, 2004.
9. Hangugeo hwaryong yeonseup 1 (Korean Language: Exercise Book I). Korean Language Institute, Yonsei University Press, 2003.
10. Oegungineul wihan hangugeo munbeob (Korean Grammar for Foreigners). IHM Ho-Bin, HONG Kyung-Pyo, CHANG Suk-In. Yeonsei University Press, 2005.