Uvod v angleško psiholingvistiko

Uvod v angleško psiholingvistiko

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Pri predmetu uvedemo študente v osnove psiholingvistike in obravnavamo posamezna poglavja s tega področja. Poudarek je na temah kognitivnega jezikoslovja, predvsem na jezikovnem razumevanju, produkciji in pomnjenju ter na interakcijah, ki se pojavljajo med prvim in drugim jezikom.

Aitchison, J. 2008. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. 5th ed. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 59871489
Gleason, J.B. in N.B. Ratner. 1998. Psycholinguistics. 2nd ed. New York: Harcourt Brace College Publishers. COBISS.SI-ID – 37837666
Ungerer F. in H.J. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics. 1996. Harlow, Essex: Addison Wesley Longman Ltd. COBISS.SI-ID - 39956225
Dirven, R. in M. Verspoor. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. 2004. 2nd rev. ed. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. COBISS.SI-ID - 25868130