Zgodovina romana

Zgodovina romana

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predavanja podajajo pregled razvoja romana od njegovih začetkov v antiki. Obravnavajo osrednje antične (Dafnis in Hloa, Etiopske zgodbe, Hajrej in Kalirhoa, Satirikon, Zlati osel), srednjeveške (romani Chretiena de Troyes, Roman o Tristanu in Izoldi), renesančne (Gargantua in Pantagruel,Don Kihot), baročne in klasicistične (Kneginja Klevska, Simplicius Simplicissimus), razsvetljenske (Robinson Crusoe, Kandid, Fatalist Jacques), predromantične ( Trpljenje mladega Wertherja, Učna leta Wilhelma Meistra), romantične (Waverley, Življenjski nazori Mačka Murra), realistične in naturalistične (Rdeče in črno, Madame Bovary, Zločin in kazen, Vojna in mir), modernistične (Ulikses, V iskanju izgubljenega časa, Grad, Valovi) in eksistencialistične romane (Kuga, Gnus), noveau roman (Triptih, Voyeur), magičnorealistične (Sto let samote, Ristanc), postmodernistične (Ime rože, Ženska francoskega poročnika) in postkolonialne romane (Mravljišča v savani, Tolmači, Otroci polnoči, lačna plima, Dolgo, dolgo pismo).

- Mihail Bahtin: Teorija romana. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1982. 431 str. COBISS.SI-ID - 22760960 (izbrana poglavja)
- Mihail Bahtin: Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana, LUD Literatura, 2008. 478 str. COBISS.SI-ID - 238829824 (izbrana poglavja)
- Mihail Bahtin: Problemi poetike Dostojevskega. Ljubljana, LUD Literatura, 2007. 335 str. COBISS.SI-ID - 235059456 (Izbrana poglavja)
- Janko Kos: Svetovni roman. Ljubljana 2009. 671 str. COBISS.SI-ID – 248669184 (izbrana poglavja)
- Georg Lukacs: Teorija romana. Ljubljana 2000. 155 str. COBISS.SI-ID - 107330560 (izbrana poglavja)
- Vanesa Matajc, The historical novel, ideology and re-organization of the semiosphere : the case of the Slovene historical novel. Forum for world literature studies, ISSN 1949-8519, aug. 2011, vol. 3, no. 2, str. 255-266. COBISS.SI-ID 46620514
- Franco Moretti (ur.), The Novel. Princeton, Oxford 2007. 2 zv. 916 str., 950 str. COBISS.SI-ID - 39891042 (izbrana poglavja)
- Dušan Pirjevec, Evropski roman. Ljubljana 1979. 701 str. COBISS.SI-ID - 11544833 (izbrana poglavja)
- The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Tim Whitmarsh (ur.). Cambridge 2008. 392.str. COBISS.SI-ID - 37698658 (izbrana poglavja)
- The Cambridge companion to the modernist novel. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2007. 249 str. COBISS.SI-ID – 35881826 (izbrane enote)
- Tomo Virk. Razvoj postmodernističnega romana. V: Strah pred naivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. Str. 90-190. 261 str. COBISS.SI-ID – 105736960
- Mukoma wa Ngugi, The rise of the African novel : politics of language, identity, and ownership. Ann Arbor : University of Michigan Press, 2018. 228 str. COBISS.SI-ID – 114147843
- Karim Mattar. Specters of world literature : orientalism, modernity, and the novel in the Middle East. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2020. 340 str. COBISS.SI-ID – 51595267 (izbrana poglavja)
- Valerie Babb. A history of the African American novel. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. 486 str. COBISS.SI-ID – 66564706 (izbrana poglavja)