Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sešek Urška, prof. dr. Skela Janez

Osnove raziskovalne metodologije v preučevanju učenja in poučevanja tujih jezikov: kvalitativni in kvantitativni pristopi, postopki vzorčenja in zbiranja podatkov, obdelava podatkov, osnovni statistični izračuni, interpretacija in predstavitev rezultatov.
Faze raziskovalnega projekta: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, pisanje raziskovalnega poročila.
Seminar je podpora študentom pri pripravi magistrskega dela.

Altrichter, H., P. Posch and B. Somekh. 1993. Teachers Investigate their Work: An Introduction to the methods of action research. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 7933282
Borg, S. 2013. Teacher Research in Language Teaching. Cambridge: CUP.
Brown, J. D., and T. S. Rodgers. 2002. Doing Second Language Research. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 20580194
Dörnyei. Z. 2007. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 53720930
Gebhard, J. G., and R. Oprandy. 1999. Language teaching awareness: A guide to exploring beliefs and practices. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 12090210
Kožuh, B. and J. Vogrinc. 2011. Obdelava podatkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 255005952
Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 26210
Wallace, M. 1998. Action research for language teachers. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 738990