Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic

Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:45

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Marija

Vsebina

• Bibliotekarstvo, knjižničarstvo: definicije.
• Družbena vloga sodobnih knjižnic: kultura, izobraževanje, raziskovanje, informiranje.
• Informacijska politika R Slovenije, informacijska politika občin, ustanov, podjetij ustanoviteljic knjižnic ter njen vpliv na razvoj in položaj slovenskih knjižnic.
• Zakoni in predpisi:
• Etična načela delovanja knjižnic in bibliotekarjev.
• Vrste knjižnic.
• Organiziranost knjižnice kot službe z družbeno odgovornostjo za zbiranje, shranjevanje, urejanje in posredovanje.
• Vrednotenje delovanja knjižnic.
• Povezovanje knjižnic in knjižničarjev, v Sloveniji in mednarodno.