Osnove organizacije informacij

Osnove organizacije informacij

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Jug Tjaša, doc. dr. Jamar Nina, doc. dr. Koler Povh Cvetka Teja, prof. dr. Šauperl Alenka

Vsebina

• Publikacije in dokumenti, zapisi o njih, informacije o publikacijah in dokumentih in informacije iz njih:
o njihove vrste (tipi)
o publikacije, dokumenti, zapisi o njih in informacije v knjižnicah in informacijskih službah
o razvoj publikacij, dokumentov in zapisov o njih skozi čas
• Pripravljanje zapisov o publikacijah in dokumentih
o pripravljanje zapisov za različne publikacije, dokumente
o bibliografija
o Knjižnični katalogi: opisna katalogizacija in vsebinski opis monografskih publikacij struktura in namen zapisa glede na publikacijo, dokument in uporabnika
• Transfer informacij v znanstveno in strokovno javnost:
o organiziranje informacije za iskanje in posredovanje uporabnikom
• Organizacija zbirk predmetov, publikacij, dokumentov in informacij:
o fizična organizacija zbirk dokumentov na policah, v prostoru
o organizacija knjižnične zbirke
o organizacija digitalne zbirke (metapodatki in iskanje)