Osnove psihologije

Osnove psihologije

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Zabukovec Vlasta

Vsebina

• Razvojne značilnosti posameznika kot dejavnik pri posredovanju knjižničnega gradiva in informacij:
o vloga razvojnih značilnosti posameznika v knjižničnem in informacijskem okolju (predšolski otrok, šolski, otrok, mladostnik, odrasli, starostnik).
• Psihologija učenja in izobraževanja:
o konstruktivističen pristop k učenju in vloga bibliotekarja,
o razvoj spretnosti, navad in znanja,
o učno okolje in razvijanje kompetentnosti,
o vseživljenjsko učenje.
• Psihologija posameznika, njegove značilnosti in vedenje pri iskanju in uporabi informacij:
o informacijske potrebe posameznika in vedenje uporabnika pri zadovoljevanju informacijskih potreb,
o vloga osebnosti posameznika v procesu iskanja in uporabe informacij,
? poteze osebnosti,
? vrste sposobnosti, nivo sposobnosti,
? značaj in temperament posameznika.
• Socialno-komunikacijski vidik:
o komunikacija v knjižničnem in informacijskem okolju,
o skupine uporabnikov,
o bibliotekarjevo komuniciranje z uporabniki,
o bibliotekarjevo komuniciranje s strokovnimi kolegi.
• Psihologija delovnega okolja:
? značilnosti delovnega okolja,
? motivacija za delo in uspešnost ter zadovoljstvo z delom,
? stres na delovnem mestu in učinkovito spoprijemanje z njim.