Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje II

Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Limon David John

Predmet obsega:
a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika angleškega jezika
b) Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika: Teorija leksikalnega pomena; načela tvorjenja besednih zvez in vrst besednih zvez; stalne besedne zveze, kolokacije, frazni glagoli, zloženke; prevajanje besednih zvez; register; večplastnost sloga; slog in besedilna vrsta s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso; retorične figure; kontrastivna analiza besedil v angleščini in slovenščini.
Medjezikovno posredovanje: Različni metodološk pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenskem jeziku: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd.
Analiza prevodov in izhodiščnih besedil
Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov
Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo

- A.Grad, R Škerlj, N. Vitorovič (1995) Veliki angleško-slovenski slovar, Ljubljana: DZTPS.
- Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997
- Alan Duff (1989) Translation, Oxford University Press,
- Benson, Morton, Benson, Evelyn and Ilson, Robert. (1997). The BBI Dictionary of English Word Combinations. Revised edition. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
- Carter, Ronald. (1998). Vocabulary. Applied Linguistic Perspectives. Second Edition. London and New York: Routledge.
- Moon, Rosamund. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford: Clarendon Press.
- Sinclair, John. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.