Sociologija evropskih integracij

Sociologija evropskih integracij

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa, izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Vsebina

- Temeljni teoretični pogledi na integracijo: politične teorije (funkcionalizem, federalizem, komunikacijska teorija, neo-funkcionalizem), ekonomske teorije (liberalizem, institucionalizem).
- Integracijski procesi, regionalizem in globalna družba. Razmerje med integracijo in unifikacijo.
- Geneza idej o evropski integraciji z vidika njenih ciljev: integracija zaradi zagotavljanja miru; integracija kot supranacionalnost zaradi kolektivne varnosti; integracija kot predpogoj za svobodno trgovino in promet; integracija z vidika funkcionalizma – institucionalni federalizem; integracija zaradi ohranitve evropske nadvlade nad preostalim svetom.
- Konkretne pobude za evropsko integracijo v prvi polovici 20. stoletja: ustanovitev Panevropske unije (1923); Briandov memorandum (1930); mednarodne organizacije neposredno po drugi svetovni vojni.
- Schumanov predlog za izgradnjo nove Evrope (9. maj 1950). ESPJ + EURATOM + EGS + ES = EU (integracijski procesi se ne nadgrajujejo, temveč sinergično seštevajo).
- Organi in institucije EU. Politike Evropske unije. Evropski model družbe. Vrednote in cilji EU. Pogodba o Ustavi za Evropo.
- R Slovenija in EU.