Ženske v epistemologiji in filozofiji znanosti in spolna pristranost v orodjih umetne inteligence

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Oddelek za filozofijo