Kontakt

+386 1 2411 110
simon.hajdini@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Enkrat tedensko prek zooma. Za termin pišite na e-mail naslov.

Kabinet

433/a

Oddelek za filozofijo

v.zn.sod.dr. Simon Hajdini


Full list of publications

ORCID


Books

•  2023* Smell: Ontology of Everything Else (*under contract with MIT Press)

•  2016  Kaj je ta duh? K filozofiji voha (What’s That Smell? Toward a Philosophy of Scent; Ljubljana: Analecta)

•  2012  Na kratko o dolgčasu, lenobi in počitku (On Boredom, Laziness, and Rest; Ljubljana: Analecta)


Articles

•  2021  ‘Ste slišali tistega o Benjaminu?’ [Did you hear the one about Benjamin?] in Problemi 59 (9-10): 135-158.

•  2021  ‘Imena na konici nosu ’, Amfiteater 9 (2): 56-69.

•  2021  ‘Marx and Spinoza? ’, Cultural Critique, No. 112 (DOI: 10.5749/culturalcritique.112.2021.0103).

•  2020  ‘Names at the Tip of the Nose’, Filozofski vestnik 41 (3): 159-176 (DOI: 10.3986/FV.41.3.04).

•  2020  ‘Govorica blag’ [The Language of Commodities] in Problemi 58 (1-2): 95-128.

•  2020  ‘Ne splača se: spremna študija’ [Not Worth it] in Robert Pfaller, Zakaj se splača živeti?, Ljubljana: Studia humanitatis.

•  2020  ‘Prepozno za prihodnost’ [No Future: On Contemporary Fatalism] in Frank Ruda, Ukinjanje svobode [Abolishing Freedom], Ljubljana: Maska.

•  2018  ‘Varieties of Negation: From Drizzle and Decaf to the Anti-Semitic Figure of the Jew’ in Lacanian Ink, 51: 108-125 (Spring 2018).

•  2017  ‘Comedy From a to Z: On the Subject-Matter of Ideological Interpellation’ in Problemi International, 1, 1: 129-158.

•  2016  ‘Dialectic at Its Impures’ in Slavoj Žižek and Dialectical Materialism, eds. Agon Hamza and Frank Ruda (New York: Palgrave), 85-99.

•  2015  ‘What’s the Difference? Kant and Lacan’, Filozofski vestnik, 36, 2, 87-108.

•  2015  ‘The Comedy of the Great Depression: On Chaplin’s Modern Times’, Crisis and Critique, 2, 1, 194-215.

•  2014  ‘“I, Ideology, Speak.” in (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy, eds. Jernej Habjan and Jessica Whyte (Basingstoke & NY: Palgrave), 162-77.

•  2014  ‘Capitalism and Repetition: Marx and Lacan’, Crisis and Critique, 1, 3, 223-44.

•  2014  ‘Prozopopeja ideologije v luči Žižkove fetišistične sekvence’ [Prosopopoeia of Ideology], Problemi 52 (3-4): 143-68.

•  2013  ‘Znova nič novega: Adorno, Deleuze, Beckett’ [Nothing New Anew: Adorno, Deleuze, Beckett], Filozofski vestnik 34 (3): 179-95.

•  2012  ‘Zakaj nezavedno ne pozna časa? Pogled s (Kantove) strani’ [Why the Unconscious Doesn’t Know Time], Problemi 50 (5-6): 171-215.

•  2012  ‘Kafkov gladovalec’ [Kafka’s Hunger Artist], Problemi 50 (3-4): 105-42.

•  2006 ‘Dolgčas med “Kritiko” in “Antropologijo”’ [Boredom Between ‘Critique’ and ‘Anthropology’], Problemi 44 (5-6): 137-163.

•  2006 ‘K filozofiji dolgčasa’ [On the Philosophy of Boredom], Problemi 44 (1-2): 23-71.

•  2005 ‘Narcizem, magija in vsemoč misli’ [Narcissism, Magic, and the Omnipotence of Thought], Problemi 43 (1-2): 159-92.


Edited books

•  2021  Eric L. Santner, Politična ekonomija mesa [Political Economy of the Flesh], trans. and ed. Lidija Šumah and Simon Hajdini, Ljubljana: Analecta.

•  2016  To Think a Sin: Book of Abstracts, Ljubljana: Ljubljana University Press.

•  2015  Frank Ruda, Heglova drhal [Hegels Pöbel], trans. A. Leskovec, Ljubljana: Sophia.

•  2013 Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom [Primitive Accumulation between History and Concept], Ljubljana: Institute for Worker’s Studies.

•  2013  Michael Heinrich, Kritika politične ekonomije: uvod [Kritik der politischen Ökonomie: Eine Einführung], trans. M. Dobnikar, Ljubljana: Sophia.

•  2012  Robert Burton, Anatomija melanholije [The Essential Anatomy of Melancholy], trans. L. Šumah, Ljubljana: Studia humanitatis.

•  2012  Sigmund Freud, Metapsihološki spisi [Metapsychological Writings], trans. E. Bahovec et al., Ljubljana: Studia humanitatis.

•  2007  Sigmund Freud, Spisi o družbi in religiji [Writings on Society and Religion], trans. S. Hajdini et al., Ljubljana: Analecta.

•  2005  Sigmund Freud, Pet analiz [Five Psycho-Analyses], trans. E. Bahovec et al., Ljubljana: Analecta & Studia humanitatis.

•  2002  Josef Breuer and Sigmund Freud, Študije o histeriji [Studien über Hysterie], trans. S. Hajdini et al., Ljubljana: Delta.


Edited journal issues

•  2019  Problemi International, 3, Ljubljana: Society for Theoretical Psychoanalysis.

•  2018  Problemi International, 2, Ljubljana: Society for Theoretical Psychoanalysis.

•  2017  Problemi International, 1, Ljubljana: Society for Theoretical Psychoanalysis.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju