Zakaj je jezik heiligenkreuških števnikov zgodnja slovenščina?

Vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Mateja Šeklija, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete, z naslovom Zakaj je jezik heiligenkreuških števnikov zgodnja slovenščina?, ki bo v sklopu predavanj FF govorí v letu jezikov v četrtek, 11. maja 2023, ob 18. uri (pred. 2).

V Heiligenkreuški rokopis (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250), ki je nastal v cistercijanskem samostanu Heiligenkreuz v Dunajskem gozdu v 12. stoletju, so bili v času nastanka rokopisa kot kustode (oznake zaporedja lege listov v besedilu) z besedo vpisani števniki od 1 do 10, ki so nedvomno slovanskega izvora. Avtorja prve objave in prve jezikoslovne interpretacije teh števnikov, poljska jezikoslovca Tadeusz Lewaszkiewicz in Wiesław Wydra v svojem članku (Rocznik Slawistiyczny, 2021) zapišeta, da natančna genealoška določitev zapisanega slovanskega jezika ni možna (na osnovi nekaterih jezikovnih lastnosti števnikov se sicer bolj nagibata k mnenju, da gre za jezik slovenskega prostora, ne izključujeta pa, da je njihova jezikovna osnova lahko tudi poljska). Ta njuna izjava je vsekakor velik izziv za (zgodovinsko)primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, saj primerjalno jezikoslovje – če jezikovno gradivo to dopušča – namreč s svojo eksaktno metodologijo omogoča prav to, natančno genealoško jezikovno določitev poljubnega jezikovnega sistema.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon