Zakaj je jezik heiligenkreuških števnikov zgodnja slovenščina?

Vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Mateja Šeklija, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete, z naslovom Zakaj je jezik heiligenkreuških števnikov zgodnja slovenščina?, ki bo v sklopu predavanj FF govorí v letu jezikov v četrtek, 11. maja 2023, ob 18. uri (pred. 2).

V Heiligenkreuški rokopis (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250), ki je nastal v cistercijanskem samostanu Heiligenkreuz v Dunajskem gozdu v 12. stoletju, so bili v času nastanka rokopisa kot kustode (oznake zaporedja lege listov v besedilu) z besedo vpisani števniki od 1 do 10, ki so nedvomno slovanskega izvora. Avtorja prve objave in prve jezikoslovne interpretacije teh števnikov, poljska jezikoslovca Tadeusz Lewaszkiewicz in Wiesław Wydra v svojem članku (Rocznik Slawistiyczny, 2021) zapišeta, da natančna genealoška določitev zapisanega slovanskega jezika ni možna (na osnovi nekaterih jezikovnih lastnosti števnikov se sicer bolj nagibata k mnenju, da gre za jezik slovenskega prostora, ne izključujeta pa, da je njihova jezikovna osnova lahko tudi poljska). Ta njuna izjava je vsekakor velik izziv za (zgodovinsko)primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, saj primerjalno jezikoslovje – če jezikovno gradivo to dopušča – namreč s svojo eksaktno metodologijo omogoča prav to, natančno genealoško jezikovno določitev poljubnega jezikovnega sistema.

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan