27. 09. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Prvi slovenski satirični časopis Brencelj od leta 1869 do leta 1874 in 1879 ter 1880

Petra Stražišar, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Miran Hladnik

27. 09. 2022 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za psihologijo

Vpliv osebnostnih in motivacijskih dejavnikov na učinke treninga kognitivnega nadzora

Iza Košir, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Andrea Vranić, prof. dr. Anja Podlesek

27. 09. 2022 | 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Teorije zarote v času pandemije novega koronavirusa

Nina Dečko, Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mirjana Mencej

27. 09. 2022 | 10:00, 102
Oddelek za psihologijo

Povezanost kakovosti spanja z doživljanjem in uravnavanjem čustev

Aleša Brejc, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum

27. 09. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Analiza pesniške zbirke Človek kakor drugi Ivana Sadarja

Natalija Hlačar, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič

27. 09. 2022 | 11:00, 434
Oddelek za filozofijo

Človeška narava pri Kantu. Pot do revolucije od Kanta do Marxa

Eva Klasić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Gregor Moder

27. 09. 2022 | 11:30, 116
Oddelek za psihologijo

Fenomenološki vpogled v kognicijo v mirovanju: primerjava normativnih in depresivnih posameznikov

Katarina Sinja Miloševič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Gaja Zager Kocjan, prof. dr. Grega Repovš

27. 09. 2022 | 12:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Estetika nemške romantike kot osnova za modernistično vzpostavitev umetnine

Tina Tomšič, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Zdravko Kobe

27. 09. 2022 | 12:00, 434
Oddelek za filozofijo

Schleglova politična filozofija

Manca Arnuš, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Gregor Moder

27. 09. 2022 | 12:00, 102
Oddelek za psihologijo

Problematična uporaba interneta pri slovenskih osnovnošolcih

Maša Košorok, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Luka Komidar

27. 09. 2022 | 13:00, 434
Oddelek za filozofijo

Politična filozofija Giovannija Gentila

Žan Gajser, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Gregor Moder

27. 09. 2022 | 14:00, 434
Oddelek za filozofijo

Afirmativna biopolitika v času pandemije covida-19

Marko Miočić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: v.zn.sod.dr. Simon Hajdini

27. 09. 2022 | 15:00, 434
Oddelek za filozofijo

Etika cepljenja: Obvezno cepljenje

Klara Junkar, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: v.zn.sod.dr. Simon Hajdini

27. 09. 2022 | 15:30, 430

Procesna filozofija in sociologija

Maja Šaver, Filozofija - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Maja Malec

27. 09. 2022 | 16:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Lidar posnetki Claustra Alpium Iuliarum na Notranjskem

Dan Kandušer Sanchez, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Tina Milavec, izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

28. 09. 2022 | 08:30, Modra soba
Oddelek za muzikologijo

Antični elementi v slovenskih glasbenogledaliških delih

Monika Marušič, Muzikologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Gregor Pompe

28. 09. 2022 | 09:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Otrokovo pripovedovanje zgodbe v različnih pogojih, študija dveh primerov

Julija Vačovnik, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Simona Kranjc

28. 09. 2022 | 09:00, 119
Oddelek za psihologijo

Namera o odhodu iz organizacije z vidika teorije načrtovanega vedenja

Marko Šopar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik