25. 05. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Vloga dejavnikov zaposlitve iskalcev dela pri izbiri delodajalca

Maša Matavš, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Boštjan Bajec

20. 05. 2021 | 13:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Stališča pedagoških delavk_cev do obravnavanja vsebin duševnega zdravja pri pouku v srednjih šolah

Alja Kopinič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Saška Roškar

27. 05. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Geografsko-zgodovinska učna pot v Šmartnem pri Litiji

Blaž Jerman, Zgodovina - 2. stopnja - D, P

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

27. 05. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za slovenistiko

Po Prešernovi poti pri slovenščini in zgodovini v osnovni šoli

Marcela Krt, Slovenistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Alenka Žbogar

27. 05. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Po Prešernovi poti pri slovenščini in zgodovini v osnovni šoli

Marcela Krt, Zgodovina - 2. stopnja - D, P

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

27. 05. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Zgodovinske vsebine v učbenikih za predmet domovinska in državljanska kultura ter etika

Mateja Zupančič, Zgodovina - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

21. 05. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Sočutje do sebe in psihopatološki znaki pri starših otrok s posebnimi potrebami

Jana Vrbančič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

20. 05. 2021 | 14:00
Oddelek za psihologijo

Spolna stereotipnost otrok v zgodnjem otroštvu pri pripisovanju spola živalskim likom na ilustracijah

Žiža Komac, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja

27. 05. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za geografijo

Geografsko-zgodovinska učna pot v Šmartnem pri Litiji

Blaž Jerman, Geografija - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

17. 05. 2021 | 17:00, spletni zagovor
Oddelek za arheologijo

Vloga arheološke dediščine v muzejski vzgoji in izobraževanju

Dijana Pita da Costa, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Heritologija

Mentor: doc. ddr. Verena Vidrih Perko

18. 05. 2021 | 11:45, spletni zagovor
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Javna podpora leposlovnemu prevajanju v slovenščino

Eva Šturm, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

18. 05. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Izdajanje japonske književnosti v slovenščini

Lija Gantar, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

17. 05. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Napovedniki subjektivnega blagostanja pri mladih na prehodu v odraslost

Žiga Damjanac, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Maja Zupančič

17. 05. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Sugestibilnost v kognitivnem intervjuju

Karmen Jereb, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije

Mentor: red. prof. dr. Peter Umek

19. 05. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za prevajalstvo

Analiza preteklih glagolskih časov v romanu Rekviem za vzhod Andreïa Makina in prevodu v slovenščino

Helena Golja Štamcar, Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) - 2. stopnja (skupna diploma) - E

Mentor: red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar