25. 09. 2023 | 09:00, spletna povezava
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Kje sem doma? Občutek doma pri izseljenkah in izseljencih

Lea Anclin, Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Jaka Repič

25. 09. 2023 | 09:00, spletna povezava
Oddelek za azijske študije

Na Hyeseok in Nova ženska

Daša Zoya Habjan, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Byoung Yoong Kang

25. 09. 2023 | 09:20, 116
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Gledališki govor in literarnofonetična analiza drame Fedra

Nika Priteržnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tone Smolej

25. 09. 2023 | 10:00, 06
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Pristop Focus on Form v učbenikih angleščine in španščine kot tujih jezikov na slovenskih srednjih šolah

Zala Kerec, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Gemma Maria Santiago Alonso

25. 09. 2023 | 10:00, 116
Oddelek za slovenistiko

Angleški večbesedni glagoli in njihove slovenske ustreznice

Gal Viršek Žiger, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mojca Smolej

25. 09. 2023 | 10:00, 430
Oddelek za prevajalstvo

Vpogled v arhitekturno terminologijo cerkva

Ivana Sarazin, Prevajanje - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Donald Francis Reindl

25. 09. 2023 | 10:00, 116
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Angleški večbesedni glagoli in njihove slovenske ustreznice

Gal Viršek Žiger, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Gašper Ilc

25. 09. 2023 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Stopenjska berila za učence slovenščine kot drugega in tujega jezika

Urša Kosmač, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

25. 09. 2023 | 10:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Primerjava sodobnih biografij Milana Kundere iz češkega in francoskega okolja

Izabela Petek, Češki jezik in književnost - 1.stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Jana Šnytová

25. 09. 2023 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Spoznavanje in uvajanje trajnostne mobilnosti v urbanih okoljih z etnografskim pristopom

Polona Zabret, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Dan Podjed, izr. prof. dr. Jaka Repič

25. 09. 2023 | 10:30, 209C
Oddelek za slovenistiko

Značilnosti govora petletnikov

Lara Geltar, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Simona Kranjc

25. 09. 2023 | 11:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Mreža ustanov v podporo priseljencem v Novem mestu

Špela Gorenc, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

25. 09. 2023 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sonaravno gibanje na omrežju TikTok kot odziv na pandemijo covida-19

Dea Herenda Velikonja, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Dan Podjed, izr. prof. dr. Peter Simonič

25. 09. 2023 | 11:00, Modra soba
Oddelek za prevajalstvo

Angleško-slovenska prevodoslovno usmerjena kontrastivna analiza skladenjskih struktur v pravnih besedilih

Nataša Gajšt, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Prevodoslovje

Mentor: izr. prof. dr. Sonia Vaupot

25. 09. 2023 | 11:45, 302
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

L1 Dialect Influence on L2 English Pronunciation: The Cases of Maribor and Ljubljana

Matija Škofljanec, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Andrej Stopar

25. 09. 2023 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Izražanje nebinarnosti spolov v slovenščini

Maja Peklenik, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Marko Stabej

25. 09. 2023 | 13:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

When Dancing Springs Up: Explorations of Amateur Dancing Among Young Educated Women in Urban Areas of Contemporary Morocco

Maruša Kosi, KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi - 2. stopnja (skupna diploma) - E

Mentor: doc. dr. Ana Sarah Lunaček Brumen, izr. prof. dr. Marie-Pierre Gibert

25. 09. 2023 | 13:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vloga vrednot in sočutja pri trajnostnem nakupovanju oblačil

Zala Kresnik, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Boštjan Bajec