25. 09. 2023 | 09:20, 116
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Gledališki govor in literarnofonetična analiza drame Fedra

Nika Priteržnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tone Smolej

27. 09. 2023 | 10:30, 209C
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tema smisla alpinizma v slovenskih avtobiografskih alpinističnih romanih

Neža Štremfelj, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tomislav Virk

27. 09. 2023 | 11:45, Kabinet 432/a
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Dramatika Daneta Zajca med glasom in animirano formo

Tjaša Pirnar, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Igor Žunkovič

27. 09. 2023 | 14:00, 415
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Spreminjajoča se podoba flâneurja v francoski književnosti

Pika Tara Bavdaž, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Boris Novak

27. 09. 2023 | 17:00, Kabinet 433/a
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Težave s spolom in Antigona kot paradigma

Nilu Jakopin, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca