01. 07. 2022 | 10:00, 404
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Poučevanje španščine in francoščine kot tujih jezikov: pragmatične in medkulturne vsebine v avdiovizualnih oglasih

Anja Dernič, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

01. 07. 2022 | 10:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Učenje v procesu migracije: Študija primera bosanskih priseljenk v Sloveniji

Medina Salkić-Ćatić, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Barbara Samaluk

01. 07. 2022 | 10:00, 404
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Poučevanje španščine in francoščine kot tujih jezikov: pragmatične in medkulturne vsebine v avdiovizualnih oglasih

Anja Dernič, Francistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Meta Lah

05. 07. 2022 | 10:00, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Erotika, družbena kritika in druga svetovna vojna v romanesknem opusu Vinka Möderndorferja

Julijana Jovanić, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Matevž Kos

05. 07. 2022 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Kulturni in okoljski dejavniki oblikovanja vinogradniškega območja Goriška brda – Collio Goriziano

Špela Prinčič, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Peter Simonič

05. 07. 2022 | 10:30, 306
Oddelek za zgodovino

Ženske v celjskih tovarnah po 2. svetovni vojni: Obdobje med letoma 1950 in 1970

Nuša Vešligaj, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

05. 07. 2022 | 10:30, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Eksistencializem v sodobni slovenski kratki prozi (Vinko Möderndorfer, Ana Schnabl, Andrej Blatnik)

Tjaša Lešnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Matevž Kos

05. 07. 2022 | 11:00, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podoba sodobne francoske književnosti skozi zmagovalce Goncourtove nagrade (2009–2018)

Tanja Božić, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Tone Smolej

05. 07. 2022 | 11:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sodelovanje sodobnega likovnega umetnika in muzeja pri razstavljanju sporne kulturne dediščine

Alenka Pirman, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Heritologija

Mentor: izr. prof. dr. Jože Hudales, izr. prof. dr. Beti Žerovc

07. 07. 2022 | 10:00, 426
Oddelek za slovenistiko

Govorjeni diskurz v Zasavju: skladenjska analiza spontanega (po)govora rojenih govorcev zagorsko-trboveljskega govora iz občine Zagorje ob Savi

Anuška Anderlič Zakonjšek, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mojca Smolej

07. 07. 2022 | 10:30, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Prostorska analiza pokopališča Pod Kotom-jug

Marko Stojanović, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

07. 07. 2022 | 11:00, spletna povezava
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Kulturna dediščina na Kosovu

Valon Shkodra, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Balkanski študiji

Mentor: prof. dr. Božidar Jezernik

12. 07. 2022 | 10:30, spletna povezava
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vsebinska analiza bolonjskih magisterijev Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v obdobju 2012–2020

Mateja Stanojević, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jan Pisanski

21. 07. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Taboriščna motivika v poeziji Lojzeta Krakarja

Ana Banovec, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Darja Pavlič