22. 09. 2023 | 10:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Tipologija rimskih vil v zahodni Sloveniji

Timotej Horvat, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katharina Zanier

22. 09. 2023 | 11:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Rimska Tarsatika

Ažbe Telban, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Katharina Zanier

27. 09. 2023 | 14:30, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Poskus rekonstrukcije tretjega mitreja na Ptuju

Brina Svet, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Manca Vinazza, doc. dr. Katharina Zanier

27. 09. 2023 | 15:30, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Arheologija pomorstva in plovbe na vzhodnem Jadranu med prazgodovino in pozno antiko: raziskovalni trendi in izbrana najdišča

Rosana Jazbinšek, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Gaspari

27. 09. 2023 | 16:20, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Arhitekturni habitusi rimskih mest in naselij med pozno republiko in avgustejskim obdobjem: Primer italske naselbine pod Grajskim gričem v Ljubljani

Katarina Ferlat, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Gaspari

27. 09. 2023 | 17:10, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Antična marikultura na vzhodnem Jadranu

Lucija Kous, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Gaspari