25. 09. 2023 | 13:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vloga vrednot in sočutja pri trajnostnem nakupovanju oblačil

Zala Kresnik, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Boštjan Bajec

26. 09. 2023 | 13:00, 119
Oddelek za psihologijo

Učinkovitost programa vodene spletne samopomoči ob spoprijemanju z depresijo

Eva Kavčič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

27. 09. 2023 | 09:00, 345
Oddelek za psihologijo

Vloga dejavnikov privlačnosti delodajalca in menjave zaposlitve pri privabljanju in zadrževanju kadra

Tia Mavrič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Eva Boštjančič

27. 09. 2023 | 09:30, 116
Oddelek za psihologijo

Subjektivna zaznavanja kognitivnih sprememb pri osebah z dolgotrajnim covidom

Pika Ranc, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Anja Podlesek