25. 09. 2023 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Stopenjska berila za učence slovenščine kot drugega in tujega jezika

Urša Kosmač, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

25. 09. 2023 | 10:00, 116
Oddelek za slovenistiko

Angleški večbesedni glagoli in njihove slovenske ustreznice

Gal Viršek Žiger, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mojca Smolej

25. 09. 2023 | 10:30, 209C
Oddelek za slovenistiko

Značilnosti govora petletnikov

Lara Geltar, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Simona Kranjc

25. 09. 2023 | 11:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Mreža ustanov v podporo priseljencem v Novem mestu

Špela Gorenc, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

25. 09. 2023 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Izražanje nebinarnosti spolov v slovenščini

Maja Peklenik, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Marko Stabej

27. 09. 2023 | 10:30, 209C
Oddelek za slovenistiko

Tema smisla alpinizma v slovenskih avtobiografskih alpinističnih romanih

Neža Štremfelj, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič