Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  obvešča prijavitelje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer tuje partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije, o novostih pri prijavi skladno z določili Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in podzakonskimi akti agencije.
 

Ključne spremembe:

1.) Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. 

2.) Na spletni strani agencije bodo objavljene Informacije za prijavitelje.

3.) Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom.

4.) Prijava slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer je razpis pri vodilni agenciji stalno odprt (npr. FWF) in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije, mora biti vložena v roku osmih dni po oddaji skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri vodilni vodilni agenciji (npr. FWF).

Podrobnejše informacije:

Prve prijave, kjer bodo upoštevane omenjene novosti bodo Prijave slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije  in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije – 2023. Prijave bo možno oddati od 3. februarja 2023.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica in tajništvo – stavka v visokem šolstvu (13. in 14. 6. 2023)