Oddelek za muzikologijo

OBVESTILO O SPREMEMBI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA – 2. STOPNJA, ENOPREDMETNA SMER

Obveščam vas, da bodo v študijskem letu 2024/25 stopile v veljavo spremembe študijskega programa. Pri predmetniku enopredmetne smeri 2. stopnje bo prišlo do spremembe pri predmetu Edicijske tehnike, ki bo po novem ciklični predmet tako v 1. letniku kot v 2. letniku. 

  • Za študente, ki bodo redno napredovali iz 1. letnika v 2. letnik, to pomeni, da bodo v 2. letniku morali opraviti predmet Edicijske tehnike 1. (Po starem predmetniku je bil predmet Edicijske tehnike samo v 1. letniku. Po novem predmetniku se predmet Edicijske tehnike 1 oz. 2 izvaja ciklično. Študenti poslušajo Edicijske tehnike 1 oz. 2 v 1. in 2. letniku.)
  • Študentom, ki bodo ponavljali 1. letnik, se bo v indeksu spremenil samo naziv predmeta iz Edicijske tehnike v Edicijske tehnike 1. Če bo imel študent ta predmet že opravljen, se bo ocena seveda ohranila. Spremenil se bo samo naziv predmeta. 
  • Študenti, ki bodo ponavljali 2. letnik, bodo v indeks dobili predmet Edicijske tehnike 1. Opraviti bodo torej morali en dodaten predmet, ki ga v študijskem letu 2023/24 v indeksu niso imeli. Pri predmetu Magistrsko delo se bo število KT ustrezno zmanjšalo (iz 28 KT na 24 KT). 

 

Za dodatna vprašanja glede sprememb študijskega programa sem vam na voljo po telefonu, e-pošti ali uradnih urah na fakulteti (razpored uradnih ur je objavljen na spletni strani). 

Vesna V. Peternelj 

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 19., 24. in 25. julija 2024