Oddelek za slavistiko

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov - obvestilo

Spoštovani študentje predmeta Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov!

Seminarska dela morate oddati vsaj 3 dni pred izpitom, torej ob prijavi; končni datum za oddajo seminarskih del je 25. 6. 2022.

Za 1. izpitni rok, 2. 6. 2022, je zaradi kratkega prijavnega roka pogoj, da vsaj na izpit prinesete natisnjeno in v celoti urejeno seminarsko delo (pazite seveda tako na citiranje kot na pravopis ter literaturo).

Pisni izpit bo 2. 6. 2022 ob 12. uri, torej uro prej, kot je trenutno še zapisano v Visu.

Ustni izpit bo potem zaradi mojega natančnega pregleda vaših seminarskih del naslednji teden - kdaj točno, se dogovorimo na pisnem delu.

Pisni izpit pa je po tipu, vzorcu iz gradiva in morate obe strani opraviti za pristop k izpitu, skratka, študirajte po gradivu in primerih ter navodilih na predavanjih.
 

Lep pozdrav.
Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za slavistiko

Obvestilo o zaprtosti tajništva

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure/Office hours - A. Šporčič

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (15.8. - 19.8.)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Kristina Gregorčič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mednarodna parlamentarna štipendija nemškega zveznega parlamenta (IPS)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poziv prostovoljcem za spremljanje lokalih volitev 2022

Oddelek za geografijo

GU: BlažR sprememba ure, 18.8.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Mojca Belak