Oddelek za umetnostno zgodovino

Spomladanska interdisciplinarna šola Stari Bar v predmodernih časih

V času od 26. 3. do 1. 4. bomo s kolegi iz Črne gore izvedli kratko šolo v Baru.

Bar je staro bizantinsko naselje, ki je bilo v poznem srednjem veku in vse do 1571, ko so ga zavzeli Turki, pod oblastjo srbskih vladarjev in Benečanov, leta 1878 pa je prišlo pod črnogorsko državo, a je bilo tedaj v veliki meri porušeno. Ukvarjali se bomo z urbano zgodovino mesta, ki jo bomo rekonstruirali na osnovi ohranjenih ruševin, zgodovinskih podatkov in primerjav s podobnimi mesti v okolici, poleg tega pa bomo opazovali tudi prehajanje iz obalnega pasu v gorsko zaledje z analizo geografskih danosti in zgodovinskih podatkov o trgovini in trgovskih poteh. V okviru delavnice bomo obiskali nekaj pomembnih lokacij v Boki Kotorski (Kotor, Risan …). Poleg predavanj in vodenih ogledov terena je predvideno samostojno delo v interdisciplinarnih in internacionalnih skupinah. Na poti v Bar bomo eno noč prespali v Dubrovniku, na poti nazaj pa v Splitu. V obeh mestih si bomo ogledali posamezne spomenike. Prevoz in prenočišče v Baru sta brezplačna, sami pa si morate organizirati spanje v Dubrovniku in Splitu ter prehrano.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 20. februarja, do 12.00 na naslov renata.novakklemencic@ff.uni-lj.si (za umetnostne zgodovinarje) in na naslov dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si (za zgodovinarje). Šolo Stari Bar v predmodernih časih bomo omogočili dvema magistrskima študentoma umetnostne zgodovine in trem magistrskim študentom zgodovine.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica in tajništvo – stavka v visokem šolstvu (13. in 14. 6. 2023)