Slovensko-albanski priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

Slovensko-albanski priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

Urednik: Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik, Nike Kocijančič Pokorn
Priročnik je namenjen tako zdravstvenim delavcem/-kam vseh profilov, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah Slovenije, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji. Namen tega priročnika je omogočiti hitro in učinkovito zdravstveno obravnavo oseb, ki ne razumejo slovenščine. V njem navajamo najpogosteje uporabljena vprašanja in odgovore, ki se pojavljajo ob običajnem poteku obravnave. Zaporedje temelji na izkušnjah iz prakse in podobnih priročnikih iz tujine. V želji, da bi bil priročnik uporaben za kar največ uporabnikov/-ic, smo pri izboru jezikov dali prednost tistim, ki na določenem območju delujejo kot splošno sporazumevalni jezik ali lingua franca: to so angleščina (svetovna lingua franca), arabščina (uradni jezik v vseh državah Arabske lige, govorijo ga na celotnem področju Sahare), francoščina (lingua franca v severni Afriki), ruščina (lingua franca v državah, ki so pripadale Sovjetski zvezi oz. so bile pod njenim vplivom), mandarinščina (sporazumevalni jezik na večjem delu ozemlja Kitajske), farsi (lingua franca v Iranu, Afganistanu in Tadžikistanu, razumejo ga tudi v jugozahodnem Pakistanu). Tem jezikom smo dodali še albanščino, ki se zarisuje kot največji jezikovni problem pri komunikaciji zdravstvenega osebja z uporabniki/-cami zdravstvenih ustanov v Sloveniji. K posameznim izrazom v knjižni albanščini smo dodali izraze v severnem narečju Kosova, da bo priročnik za številne osebe, ki ne razumejo knjižne albanščine, bolj razumljiv. Vsebino priročnika je zasnovala skupina strokovnjakinj iz različnih članic Univerze v Ljubljani (Filozofske fakultete, Medicinske fakultete, Zdravstvene fakultete), in sicer doc. dr. Nataša Hirci, asist. Vesna Homar, dr. med., Simona Jazbinšek, univ. dipl. etn. in kult. antr., mag, ekon., red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, Tanja Korošec, univ. dipl. sociolog, dipl. m. s., doc. dr. Uršula Lipovec Čebron, doc. dr. Tamara Mikolič Južnič, mag. Marija Milavec Kapun, Sara Pistotnik, dipl. etnol. in kult. antr., izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., doc. dr. Erika Zelko, dr. med.

ISBN: 9789612379087

Redna cena: 0,00 EUR
Nazadnje ogledano
Podobne publikacije
700

publikacij

300

avtorjev in avtoric

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu