Ameriška etnična književnost

Ameriška etnična književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Literarnozgodovinski pregled vključujoč temeljna dela, smeri in gibanja na področju ameriške etnične književnosti v različnih obdobjih
Analiza in interpretacija nekaterih ključnih besedil
Analiza vplivov književnosti glavnega toka, svetovne književnosti in obratno

Elliot, E. 1988. Columbia Literary History of the United States of America. New York: Columbia University Press.
Nelson, E.S. 2005. The Greenwood Encyclopedia of Multiethnic American Literature. Westport, CT: Greenwood Press.
Sollors, Werner. Theories of Ethnicity. Houndsmills, Basingstoke: Macmillan Press LTD, 1996.