Študentska društva

 Tu najdete seznam aktivnih študentskih društev, ki imajo sedež na Filozofski fakulteti.

Oddelek Ime društva Spletna stran, el. naslov
Anglistika in amerikanistika ŠTUDENTSKO ANGLISITČNO IN AMERIKANISTIČNO DRUŠTVO (ŠAAD)

Facebook page

drustvo.saad@gmail.com

Arheologija ŠTUDENTSKO ARHEOLOŠKO DRUŠTVO (ŠAD)

www.strgalka.si 
studentsko.arheolosko.drustvo@gmail.com

Azijske in afriške študije SINOLOŠKO DRUŠTVO YUAN www.yuan.si
info@yuan.si
Bibliotekarstvo, inf. znanost in knjigarstvo SEKCIJA ŠTUDENTOV BIBLIOTEKARSTVA PRI ZVEZI BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE www.ff.uni-lj.si/fakulteta/studentske_strani/bibliotekarstvo/ 
Etnologija in kulturna antropologija  ŠTUDENTSKA SEKCIJA KULA www.kula.si
kulaorg@gmail.com
Filozofija ŠTUDENTSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO

https://drustvosfd.si/
https://www.facebook.com/sfddrustvo
sfddrustvo@gmail.com

Geografija DRUŠTVO MLADIH GEOGRAFOV SLOVENIJE

www.dmgs.org 
egea.ljubljana@gmail.com

Germanistika s skandinavistiko in z nederlandistiko KLUB ŠTUDENTOV ANGLISTIKE IN GERMANISTIKE (KŠAG)

www.germanistika.net
allemaniak@gmail.com (časopis Allemaniak)

Klasična filologija ŠTUDENTSKA SEKCIJA DAHŠ www.dahs.si
philologus.mojforum.si (forum študentov)
Muzikologija ŠTUDENTSKA SEKCIJA SLOVENSKEGA MUZIKOLOŠKEGA DRUŠTVA slomuzdru@gmail.com (kontaktni naslov)
Pedagogika in andragogika DRUŠTVO ŠTUDENTOV ANDRAGOGIKE IN PEDAGOGIKE (DŠAP)

www.dsap-drustvo.si
http://dsap.mojforum.si/ (forum študentov)

Prevajalstvo  

 

Primerjalna književnost in lit. teorija DŠPK - Društvo študentov primerjalne književnosti

https://www.facebook.com/dspk4/

komparativist.si@gmail.com

Primerjalno in splošno jezikoslovje   www.makephpbb.com/jezikoslovje (forum študentov)
Psihologija DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE SLOVENIJE

www.dsps.si
psihoforum.mojforum.si (forum študentov)
info.dsps@gmail.com

Romanski jeziki in književnosti KLUB ROMANISTOV SOFIE

Spletna stran društva SOFIE na Facebooku
Forum društva SOFIE (forum študentov) 
klub.romanistov.sofie@gmail.com

Slavistika   www.slavistika.net
Slovenistika

ŠTUDENTSKA SEKCIJA PRI SLAVISTIÈNEM DRUŠTVU SLOVENIJE

www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/studenti.html
slovenistika.wordpress.com (slovenistični blog)
www.centerslo.net/slvnforum/forums.asp (forum 1) 
slovenistika.forumotion.net/index.htm (forum 2)

Sociologija ŠTUDENTSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO SOCIOPATIJA

www.sociologija.si/sociopatija 
http://www.sociologija.14.forumer.com/index.php(forum študentov)

Umetnostna zgodovina DRUŠTVO KUNSTHISTERIK

kunsthisterik.net
kunsthisterik@gmail.com

Zgodovina DRUŠTVO ISHA

www.isha-ljubljana.org
filofaxzgodovina.mojforum.si (forum študentov) 
isha.ljubljana@gmail.com