Študentski svet FF

Obštudijske dejavnosti

Obštudijske dejavnosti

Študentke in študentje Filozofske fakultete sodelujejo pri vrsti obštudijskih dejavnosti. So članice in člani fakultetnih društev, delujejo v sklopu nevladnih organizacij, udeležujejo se krožkov, ukvarjajo se z vizualnimi umetnostmi in glasbo, urejajo študentske publikacije, organizirajo dogodke, so politično aktivni … Na tej strani najdete informacije o nekaterih oblikah obštudijskega delovanja.

Veliko dodatnih informacij o aktivizmu, prostovoljskem delu, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, razpisih in natečajih ter evropskih programih za mlade pa najdete tudi na strani Ljubljanske mreže info točk (L'MIT).

Obštudijska dejavnost Akademija Amnesty: Človekove pravice v praksi

  • Akreditirana na Univerzi v Ljubljani, v organizaciji Fakultete za družbene vede, kjer se fizično izvaja. Izvajalci aktivnosti so zaposleni v Amnesty International Slovenije.
  • Na voljo za vse študente_ke UL: 30 ur vaj v predavalnici + 90 ur individualnega praktičnega dela.  4 kreditne točke!
  • Vsebine v predavalnici: pravice v resničnem življenju in na »papirju«, pravice Romov, podnebna pravičnost, vprašanje soglasja v spolnosti, raziskave človekovih pravic na konfliktnih območjih, pravice interspolnih oseb, doseganje sprememb skozi kampanje, velikani družbenih omrežij (big tech) in človekove pravice …
  • Praktično delo: opazovanje protestov, organizirano zbiranje podpisov pod peticije, intervjuji z zanimivimi osebami z vidika človekovih pravic, članstvo v žiriji Festivala dokumentarnega filma, organizacija osveščevalnih kampanj, priprava zanimivih seznamov filmov/knjig …

Novembra 2021 je na obštudijski dejavnosti gostovala raziskovalka Amnesty Donatella Rovera.

Na fotografiji na raziskovalni misiji v Srednjeafriški republiki.

V društvu CPM podpirajo mlade na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov jim omogočajo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi. Njihove dejavnosti so namenjene mladim in tistim, ki so z njimi povezani. Posebno pozornost namenjajo mladim, ki so se znašli v stiski. Nudijo jim celostno obravnavo.

Izvajajo javni verificirani socialno varstveni program, so humanitarna organizacija, imajo status NVO v javnem interesu na področju socialnega varstva ter status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Med mladimi, ustvarjalnimi ljudmi, ki skupaj z njimi soustvarjajo programe za mlade, so tudi študentje FF. Prostovoljno delo vključuje vodenje delavnic in treningov socialnih veščin za mlade med 15. in 20. letom starosti.

Več informacij o tem, kako se je možno pridružiti in sodelovati.

Za mlade je prostovoljstvo velika priložnost za učenje solidarnosti in način vključevanja v skupnost, kar pa je tudi eden izmed pogojev za dobro duševno zdravje.

Slovenska filantropija skupaj s s članicami Slovenske mreže prostovoljskih organizacij vsako leto pripravi katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade. V njem so predstavljena različna prostovoljska dela, pri katerih je pomoč mladih prostovoljcev še posebej dobrodošla.

V katalogu zbrane aktivnosti lahko opravljajo tudi mladoletni – ta prostovoljska dela so označena z zelenimi rokicami, z znakom Mladim prostovoljcem prijazna organizacija. Ta naziv pomeni, da za prostovoljce poskrbijo usposobljeni mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim zagotavljajo varne pogoje za delo. Nekaterim aktivnostim so dodali še modri znak – ta označuje prostovoljska dela z medgeneracijskimi aktivnostmi.

Katalog za študijsko leto 2022/23 najdete tukaj.