Angleška dramatika

Angleška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Pregled zgodovine gledališča, osnov dramske teorije, in kritični pregled različnih dramskih žanrov oziroma vrst drame in njihovega historičnega razvoja, kot so se pojavili/e v širšem evropskem in ožjem britanskem prostoru, začenši z antiko v evropskem in s srednjeveško dramo v britanskem prostoru pa vse do 20. stoletja.

Brecht, Bertolt and Edith Anderson. Theatre for Learning. The Tulane Drama Review, Vol. 6, No. 1 (Sep., 1961): 18-25. https://www.jstor.org/stable/i247102
Brockett, Oscar et. al. History of the Theatre. Boston: Pearson Education, 2010. COBISS.SI-ID - 2823259
Carlson, Marvin. Theories of the Theatre: A Historical & Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca&London: Cornell University Press, 1993. COBISS.SI-ID - 40258658
Innes, Christopher. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. COBISS.SI-ID – 20927330
Richardson, Christine in Johnston, Jackie. Medieval drama. New York : Macmillan Education, 1991. COBISS.SI-ID – 143064067
Milling, Jane in Peter Thomsonthe, eds. CAMBRIDGE HISTORY OF BRITISH THEATRE. Volume 1, Origins to 1660. COBISS.SI-ID - 138381315
Raby, Peter. The Cambridge Companion to Harold Pinter. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2009. COBISS.SI-ID - 40496482
Shepherd, Simon and Peter Womack. English Drama: A cultural history.Oxford and Malden. Blackwell. COBISS.SI-ID – 4182626
J. L. Styan. Modern drama in theory and practice. Vol. 1, Realism and naturalism /. Cambridge: Cambridge UP. COBISS.SI-ID - 13173858
Izbrani članki in monografska poglavja.
Seznam teoretičnih del in študijskega materiala dobijo študentke/i na začetku semestra.