Arheološka metodologija 1

Arheološka metodologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Milavec Tina, doc. dr. Vinazza Manca, doc. dr. Zanier Katharina, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja, prof. dr. Novaković Predrag, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

a) Spoznavanje in neposredno soočanje z različnimi vrstami in oblikami arheološkega zapisa in način pridobivanja primarnih arheoloških podatkov. Vrednotenje obstoječih arheoloških in drugih podatkov, prostorskih
lastnosti arheološkega zapisa in možnosti za pridobivanje novih,
b) seminarsko delo: spoznavanje tehnik terenskega zajemanja podatkov, izbira ustreznih terenskih metod in tehnik, organizacija terenskega dela, povezave z drugimi vedami, dokumentiranje arheološkega terenskega zapisa v analogni in digitalni obliki,
c) laboratorijsko delo s predmeti, dokumentiranja in primarne obdelave najdb in podatkov o najdbah v terenskem delu in v muzejskem kontekstu, postopki hranjenja in varovanja muzejskega gradiva,
d) praktično delo na terenu in v laboratoriju: priprava in izvedba izbranih nedestruktivnih terenskih postopkov, učenje osnovnih postopkov obdelave arheoloških najdb.