Didaktika filozofskih praks

Didaktika filozofskih praks

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šimenc Marjan

Vsebina

- Pojem filozofije: zgodovinskost različnih pojmovanj filozofije
- Filozofija kot kulturna tehnika, filozofija kot praksa.
- Razmerje med akademsko filozofijo in različnimi oblikami filozofskih praks.
- Odnos med vsakdanjim izkustvom in filozofsko perspektivo.
- Filozofija kot dejavnost, metode filozofiranja, mediji filozofiranja
- Filozofija za otroke: zgodovina in elementi programa, oblikovanje skupnosti raziskovanja, narativno in diskurzivno
- Kritično mišljenje.
- Sokratski dialog.
- Filozofske kavarne
- Filozofija za menedžerje.
- Filozofsko svetovanje.