Didaktika francoske književnosti

Didaktika francoske književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina, izr. prof. dr. Lah Meta

Vsebina

Predmet uvaja študenta v uporabo francoskih in frankofonskih literarnih besedil iz različnih obdobij pri jezikovnem pouku. Študent spozna temeljne metode didaktične obravnave in uporabe književnih besedil. Ob konkretnih primerih (seminarske vaje) razvija in preverja tako uveljavljene kot morebitne nove, inovativne pristope k pouku književnosti v okviru pouka tujega jezika. Predmet vključuje tudi elemente kreativnega pisanja.