Didaktika geografije II

Didaktika geografije II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Učitelj – izobraževanje – pomen. Delo razrednika. Motivacijske strategije. Preverjanje znanja, testi in ocenjevanje. Eksterno preverjanje znanja. Matura. Predmetni izpitni katalog. Zahtevnejše geografske učne vsebine. Učni stili. Psihološke osnove pouka geografije. Metoda portfolio. Diskusija, panel diskusija, debata. Študija primera. Igra vlog. Miselni vzorec. Video. Glasba. Referat. Eksperiment. Plakat. Prosojnica. Power point prezentacija, internet ter GIS-i pri pouku geografije. E-učenje. Pojmovne mreže. Zgodnje kartografsko opismenjevanje otrok. Otroci s specifičnimi učnimi težavami. Delo z različno sposobnimi učenci. Delo z otroki s posebnimi potrebami. Vzgoja. Šolska zakonodaja. Tehnike sprostitve. Pripravništvo in strokovni izpit. Tekmovanja s področja iz geografije.

• Brooks, C. (ur.), Butt, G. (ur.), Farger, M. (ur.), 2017. The Power of Geographical Thinking. Springer International Publishing AG. COBISS.SI-ID – 64141410
• Fisher, C. (ur.), Binns, T. (ur.), 2000. Issues in Geography Teaching. London: RoutledgeFalmer. COBISS.SI-ID – 66881890
• Gersmehl, P., 2008. Teaching Geography. 2nd Edition. New York, London: Guilford Press. COBISS.SI-ID – 40344674

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.