Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jug Tjaša, doc. dr. Švab Katarina

Vsebina

• Definicija digitalne knjižnice
• Namen digitalne knjižnice
• Organizacija vsebine
• Funkcionalne zahteve
• Načrtovanje vmesnikov
• Tehnološki standardi
• Digitalizacija tradicionalnih virov
• Organizacijski problemi: zastarevanje, količina
• Prezervacija