Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

Študent ali študentka samostojno zbira in analizira gradivo za diplomsko delo, študira z njim povezano literaturo, s pomočjo katerega gradivo interpretira, se usklajuje z mentorjem glede pisanja in zagovora diplomskega dela.
Diplomsko delo mora biti jezikovno brezhibno, napisano v skladu s fakultetnimi tehničnimi priporočili za pripravo diplomskega dela in opremljeno z vsem potrebnim znanstvenim aparatom in prilogami. Kadar študent/ka piše diplomi na obeh programih dvopredmetnega študija, diplomsko delo obsega najmanj eno in največ eno in pol avtorske pole besedila (od 30.000 do 45.000 znakov s presledki). Kadar gre za skupno diplomo dveh dvopredmetnih študijskih programov, znaša skupen obseg skupne diplome od 60.000 do 90.000 znakov. Diplomsko delo in vse gradivo, pridobljeno v teku raziskave (slikovne priloge, zvočne posnetke, drugo etnografsko gradivo...) je potrebno oddati v oddelčno dokumentacijo s pomočjo aplikacije ISEKA.

Seznam literature pripravijo izvajalci preddiplomskih seminarjev vsako leto posebej, in to za vsakega študenta in študentko posebej – glede na njihovo izbrano temo diplomskega dela.