Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Diplomsko delo je sinteza znanja s področja splošnega jezikoslovja in sorodnih panog, pridobljenega med študijem. Diplomsko delo je navadno osredinjeno na posamezen jezikovni problem, ki ga kandidat obravnava s kritičnim pretresom različnih pristopov.
Posebna pozornost se posveča računalniški pismenosti slušateljev ter ustreznemu navajanju strokovne literature.

Temeljno literaturo doloci mentor glede na obravnavano temo za vsako diplomsko delo posebej.