Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona družba in kultura
b) Frankofona literatura

Frankofona družba in kultura:
uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, jezikovni položaj. Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francošcino in ki so poimenovane kot frankofonija. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Frankofona literatura:
pregled belgijske literature; kanadske literature v francošcini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francošcini.

Vaupot, Sonia. Particularités phonétiques et phonologiques du français parlé en Europe et au Québec, Linguistica, 2017. COBISS.SI-ID - 66195810 https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/6422
Reboullet, André. Guide culturel : civilisations et littératures d’expression francaises, 1977. COBISS.SI-ID – 63983619
Mougin, Pascal. Dictionnaire de la littérature française et francophone, 2012. COBISS.SI-ID - 52313954
Gacoin-Marks, Florence. Travestissement burlesque et parodie du roman africain dans Les écailles du ciel de Tierno Monénembo. Vestnik za tuje jezike, 2012, letn. 4, št. 1/2, str. 277-284. COBISS.SI-ID - 50931042
Gacoin-Marks, Florence. Ambiguités génériques dans une si longue lettre de Marima Bâ. Acta neophilologica, 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 187-195. COBISS.SI-ID - 41074786

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.