Študentski svet FF

Pisarna varuha študentov

Na Univerzi v Ljubljani deluje Pisarna varuha študentov.

Obstoj Pisarne krepi poslanstvo UL kot akademskega središča za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk. Z vpeljavo institucije Varuha Univerza v Ljubljani deluje tudi kot posrednik med visokošolskim in raziskovalnim okoljem ter širšo družbo s ciljem krepitve kulture odprtega dialoga in spoštljivega odnosa do raznolikosti.

Delo Varuha zajema naslednja prednostna področja: 

  • enakost in vključevanje (posebni statusi, nadarjeni, LGBT+, netradicionalne skupine,..) 
  • uveljavljanje Načrta enakosti spolov (NES); preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja; izobraževanje in krepitev mreže zaupnih oseb
  • obravnavo pritožb, prošenj in drugih neformalnih oblik iskanja pomoči
  • psihosocialno svetovanje

Varuh pri svojem delu sodeluje z delovnimi komisijami Senata UL, predvsem s Komisijo za vprašanja študentov, Komisijo za pritožbe in s Psihosocialno svetovalnico Univerze v Ljubljani.

Trenutna varuhinja: doc. dr. Milena Košak Babuder.

Kontakt: varuhinja@uni-lj.si

Uradne ure: po dogovoru na rektoratu Univerze.  

Več informacij: https://www.uni-lj.si/pisarna_varuha_studentov.