Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF)

Primarna dejavnost UO ŠOFF (Upravni odbor Študentske organizacije Filozofske fakultete) je skrb za interesne dejavnosti študentk_ov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.).

V praksi to pomeni, da UO ŠOFF skrbi za večje, fakultetne dogodke in projekte (npr. Rdeča nit, Študentski dnevi, Filofest, Panathenaia – simpozij feminizma), medtem ko se na posameznih oddelkih obštudijske dejavnosti večinoma organizirajo v društvih ali preko tutorstva, UO ŠOFF pa te dogodke sofinancira.

UO ŠOFF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti, so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsak_a študentka_t Filozofske fakultete.  Upravni odbor se sestaja na sejah, ki se jih lahko udeleži vsak_a študentka_t.

Sestava UO ŠOFF:

  • 21 predstavnic_kov oddelkov
  • 2 poslanki_ca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • 1 predstavnica_k ŠSFF (Študentskega sveta Filozofske fakultete).

UO ŠOFF tako sestavlja 24 članic_ov. Za študentke_e posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek  v UO ŠOFF eno_ega predstavnico_ka.

Mandat članic_ov UO ŠO FF traja dve leti.

Na predsedstvo UO ŠOFF se lahko obrnete na uo.soff@gmail.com. Dejavnosti UO ŠOFF pa so vidne v  na facebook strani: Študentska organizacija Filozofske fakultete UL

Predstavnice in predstavniki oddelkov:

ODDELEK

KANDIDAT

Oddelek za anglistiko

Emina Neslanović

Oddelek za arheologijo

Primož Kolenc

Oddelek za azijske študije

Katarina Gerl

Oddelek za bibliotekarstvo

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Živa Gornik

Oddelek za filozofijo

Nejc Kralj

Oddelek za geografijo

Tim Gregorčič

Oddelek za germanistiko

Nives Hüll

Oddelek za klasično filologijo

Matic Kristan

Oddelek za muzikologijo

Nik Keber

Oddelek za pedagogiko

Jaka Klun

Oddelek za prevajalstvo

Lea Mioč

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Jaka Šoster

Oddelek za splošno in primerjalno jezikoslovje

Petra Bolta

Oddelek za psihologijo

Zoja Anžur

Oddelek za romanistiko

Nika Mrak

Oddelek za slavistiko

Živa Korošec

Oddelek za slovenistiko

Anja Zidar

Oddelek za sociologijo

Lucija Pečlin

Oddelek za umetnostno zgodovino

Neža Lukančič

Oddelek za zgodovino

Miha Slatnar

 

 

Člana poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani:

Sarah Tkalec 

Erik Sever 

Članica predstavnica ŠSFF:

Mia Hočevar 

Predsedstvo Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete:

Predsednica Anja Zidar 

Podpredsednik Nejc Kralj 

Tajnica Živa Korošec 

Finančna komisija UO ŠOFF:

Predsednik Nejc Kralj 

Podpredsednica Nives Hüll 

Član Matic Kristan 

Članica Lucija Pečlin 

Član Jaka Šoster

PR služba:

Sarah Tkalec 

Predstavnice_ki oddelkov:

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Anja Zidar 

Oddelek za arheologijo
Timotej Pavlin 

Oddelek za azijske študije
Erazem Štancar

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Matevž Mandl 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Pika Kristan 

Oddelek za filozofijo
Nejc Kralj 

Oddelek za geografijo
/

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko
/

Oddelek za klasično filologijo
Domen Iljaš 

Oddelek za muzikologijo
Monika Marušič 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Zala Blazina

Oddelek za prevajalstvo
/

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Jaka Šoster 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Peter Černe             

Oddelek za psihologijo
Rebeka Kovačec 

Oddelek za romanske jezike in književnosti
/

Oddelek za slavistiko
Beti Uršič 

Oddelek za slovenistiko
Blaž Šoba 

Oddelek za sociologijo
/

Oddelek za umetnostno zgodovino
Neža Lukančič 

Oddelek za zgodovino
Sara Šifrar Krajnik 

 

Članici poslanki v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani

Sara Ugrin 
Sarah Tkalec 

 

Član prestavnik Študentskega sveta

Timotej Klopčič 

 

 

Predsedstvo Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Predsednica Zala Blazina 
Podpredsednica Sara Šifrar Krajnik 
Tajnica Pika Kristan 

 

Finančna komisija Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Predsednik Erazem Štancar 
Podpredsednica Neža Lukančič 
Članica Beti Uršič 
Član Jaka Šoster 
Član Matevž Mandl 

 

PR služba

Pika Kristan
Sarah Tkalec 
Sara Šifrar Krajnik