Etnologija Balkana

Etnologija Balkana

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Historični pregled preučevanja kulture in načina življenja v JV Evropi; tuji in domači avtorji, ki so pisali o Balkanu; spreminjanje poudarkov v preučevanju Balkanskega polotoka. Geografske, politične, zgodovinske in kulturne meje na Balkanu; Balkan kot stičišče in meja med Vzhodom in Zahodom; Balkan in Evropa. Razsvetljenstvo in kulturna konstrukcija divjaka. Romantika in lokalni kolorit; orientalizacija Orienta. Razkroj tradicionalne kulture; patriarhat in kult junaka. Tradicionalna kultura in modernizacija. Vera in nacija. Diferenca kot identiteta; nacionalizem in nacionalna država. Preteklost, (kulturna) dediščina in zgodovina. Kolektivno pomnjenje in kolektivno pozabljanje.

1. Allcock, J. 2002, Explaining Yugoslavia. London: Hurst. [COBISS.SI-ID 981620]
2. Goldsworthy, V. 1998. Inventing Ruritania. The Imperialism of Imagination. New Haven in London: Yale University Press. [COBISS.SI-ID 794484]
3. Jezernik, B., 2004. Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers. London: Saqi Books. [COBISS.SI-ID 25113186]
4. Jezernik, B., 2010. Imagining 'the Turk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing. [COBISS.SI-ID 41416802]
5. Todorova, M. 1997. Imagining the Balkans. New York in Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID –6392653. [COBISS.SI-ID 247557376]
6. Bringa, T. 199 Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village. Princeton University Press. [COBISS.SI-ID 16618333]
7. Green S. 2005. Notes from the Balkans: Locating Marginality and Ambiguity on the Greek Albanian Border. Princeton, NJ: Princeton University Press. [COBISS.SI-ID 49871970]
8. Petrović, T. ur. 2014. Mirroring Europe: Ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden, Boston: Brill. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=92966…
9. Schwartz, J. 1997 ‘»Roots« and »Mosaic« in a Balkan Border Village: Locating Cultural Production.' In: Siting Culture: The Shifting Anthropological Object. Karen Fog Olwig in Kirsten Hastrup, eds. London: Routledge. PP. 255–67.
10. Herzfeld, M. 2016. Cultural Intimacy: Social Poetics and the Real Life of States, Societies, and Institutions. New York: Routledge. [COBISS.SI-ID 602765]
11. Bougarel, X., E. H. and G. Duijzings, ur. 2007. The New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society. Aldershot: Ashgate. [COBISS.SI-ID 66387298]
12. Bartulović, A. 2013. "Nismo vaši!": antinacionalizem v povojnem Sarajevu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID 264310272
13. Jovanovic, D. 2018. “Prosperous Pollutants: Bargaining with Risks and Forging Hopes in an Industrial Town in Serbia.” Ethnos: Journal of Anthropology 83(3): 489-504. COBISS.SI-ID 143750 https://doi.org/10.1080/00141844.2016.1169205
14. Montgomery, D. 2019. Everyday Life in the Balkans, Bloomington: Indiana University Press. COBISS.SI-ID 44143405 https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=19369…
15. Helms, E. 2010. The Gender of Coffee: Women, Refugee Return, and Reconciliation Initiatives after the Bosnian War. Focaal 57: 17-32. https://www.researchgate.net/publication/233623909_The_gender_of_coffee…