EU in mednarodne organizacije I

EU in mednarodne organizacije I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Prikaz mednarodnih organizacij (vladnih in nevladnih) izhaja iz predstavitve začetkov in zgodovinskega razvoja mednarodnega združevanja v svetu. Shematično so prikazane izbrane mednarodne organizacije - sistem OZN, Svet Evrope, Evropska Unija, izpostavljeno pa je tudi mednarodno povezovanje na regionalni ravni. Poleg uradnega imena, časa, kraja ustanovitve in sedeža ter članstva je podana tudi organizacija delovanja (poglavitni organi, specializirane agencije, pomožni organi), vsebina in namen dela ter status organizacije in tudi vloga Slovenije v njih. Omenjeni so tudi najpomembnejši dokumenti in različne aktivnosti, povezane z delovanjem mednarodnih organizacij
Prek sistematičnega prikaza izbranih mednarodnih organizacij so tako predstavljeni ne samo nazivi ter njihova uporaba, ampak tudi specifična terminologija, ki je povezana s pravno, diplomatsko, politično in sociološko dimenzijo mednarodnega združevanja. Posebej je izpostavljena tudi terminologija s področja človekovih pravic in zaščite manjšin.
Organizacija simuliranih konferenc.
Izpostavljeni so tudi najpomembnejši viri, ki študenta usmerijo v poglobljen študij o posameznih mednarodnih organizacijah.

Grilc, Ilešič, Pravo Evropske unije, Ljubljana, 2001 COBISS.SI-ID – 115654144