Članice in člani

Predsedstvo ŠSFF
Mia Hočevar, predsednica
Sara Svati Sharan, podpredsednica
Larina Griessler, podpredsednica
Katja Ana Pokeržnik, tajnica

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Stefan Stojkoski (stefan.stojkoski1@gmail.com)

Oddelek za arheologijo
Eva Korošec (eva.korosec23@gmail.com)

Oddelek za azijske študije
Lucija Vilčnik (lucija.vilcnik@hotmail.com)

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Maja Šneider (sneider.maja@gmail.com)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Pika Kristan (pika.kristan@gmail.com)

Oddelek za filozofijo
Sara Svati Sharan (sarasvatisharan@gmail.com)

Oddelek za geografijo
Katja Ana Pokrežnik (pokerznik.katja@gmail.com)

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Larina Griessler (larina.griessler@gmail.com)

Oddelek za klasično filologijo
Tjaša Šimunić (tjasa.simunic@gmail.com)

Oddelek za muzikologijo
Nik Keber (nkeber@gmail.com)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Janja Antić (antic.janja1996@gmail.com)

Oddelek za prevajalstvo
Jani Kodre (jani.kodre@gmail.com)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Eva Kryštufek (evaa.krystufek@gmail.com)

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Maja Rotter (rotter.maja@gmail.com)

Oddelek za psihologijo
Marja Zakelšek (marja.zakelsek@gmail.com)

Oddelek za romanske jezike in književnosti
Jonathan Rebetz (jonathan.rebetz@gmail.com)

Oddelek za slavistiko
Brina Minca Herlec (brina.minca.herlec@gmail.com)

Oddelek za slovenistiko
Mia Hočevar (hocevar.mia@gmail.com)

Oddelek za sociologijo
Žiga Dobravc (ziga.dobr@gmail.com)

Oddelek za umetnostno zgodovino
Vida Jocif (vida.jocif@gmail.com)

Oddelek za zgodovino
Karin Gradišnik (karin.gradisnik@gmail.com)

Doktorski študij
Nesa Vrečer (nesa.vrecer@gmail.com)