Fizična geografija I

Fizična geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 82

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 7

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Stepišnik Uroš

- nastanek in zgradba Zemlje,
- vulkanske kamnine, plutoniti in vulkani,
- sedimenti in sedimentne kamnine,
- metamorfne kamnine,
- tektonika in tektonika plošč,
- strukturni relief in izostazija,
- geološke dobe,
- uporaba geoloških kart v geomorfologiji,
- preperevanje in načini premeščanja sedimenta,
- relief Slovenije (fluvialni, kraški, obalni in postglacialni),
- osnovni pojmi o vremenu in podnebju,
- Zemlja v Osončju (oblika in dimenzije Zemlje, sistem Luna-Zemlja, gibanja Zemlje),
- Zemljina atmosfera (ozonska plast in ozonska luknja),
- ogrevanje Zemlje in atmosfere (selektivna absorbcija in atmosferski efekt tople grede, insolacija na Zemljinem površju, energijska bilanca Zemlje),
- temperatura zraka (dnevni in letni temperaturni režimi, vertikalna razporeditev temperature zraka in temperaturna inverzija, svetovna razporeditev temperature zraka),
- zračni tlak in splošna cirkulacija atmosfere (ciklične spremembe v splošni cirkulaciji atmosfere, regionalni in lokalni vetrovi),
- vlaga v atmosferi in padavine (globalna razporeditev padavin in padavinskih režimov),
- svetovna razporeditev podnebij (podnebja nizkih, srednjih in visokih geografskih širin).

• Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC. COBISS.SI-ID – 214527488
• Huggett, R. J., 2007. Fundamentals of Geomorphology. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 35333730
• Stepišnik, U., 2020. Fizična geografija krasa Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 28712195
• Strahler, A., 2011. Introducing Physical Geography. Hoboken, Wiley, 632 str. (ali katera druga izdaja tega učbenika) COBISS.SI-ID – 43394146
• Strahler, A., Potosnak, M., 2011. Laboratory Manual for Physical Geography. Hoboken, Wiley, 339 str. COBISS.SI-ID – 50941026
• Vodnik po naravni geografiji. 2005. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 103 str. COBISS.SI-ID – 215511296
• Ogrin, D., 2012. Sončevo obsevanje Zemlje, vremenski in podnebni generator. Geografija v šoli, 21, 1–2, str. 43–50. COBISS.SI-ID – 50175586
• Gabler, R. E., Peterson, J. F., Trapasso, L. M., 2007. Essentials of Physical Geography. Belmont, Thomson, 658 str. COBISS.SI-ID – 35536738
• Marsh, W. M., Kaufman, M. M., 2013. Physical Geography. Great Systems and Global Environments. Cambridge, Cambridge University Press, 633 str. COBISS.SI-ID – 49620322

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.