Fotografija in mediji sodobne umetnosti

Fotografija in mediji sodobne umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebina

Predmet se osredotoča na tiste medije, ki so se v 20. stoletju uveljavili poleg tradicionalnih medijev likovne umetnosti, slikarstva in kiparstva, in ki v sodobni umetnosti pravzaprav prevladujejo: fotografija, instalacija, performans, video.
V posameznih tematskih sklopih je predstavljen zgodovinski razvoj vsakega izmed medijev, zlasti pa je izpostavljena fotografija. Poudarjeno je tudi vprašanje definicije posameznega medija ter njegovih (tehničnih in vsebinskih) specifik v razmerju do drugih medijev likovne umetnosti. Na podlagi obravnave konkretnih primerov so zastavljena še vprašanja: do katerih sprememb v načinu predstavljanja in razumevanja umetniških del je privedla uveljavitev teh medijev; kako je ta vplivala na premislek o definiciji pojma umetnosti nasploh; kako je sodobna umetnost vpeta v družbeno-politični in širši kulturni kontekst.
Predmet tako predstavlja nadgradnjo predmeta Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II, saj ponuja bolj poglobljeno oziroma bolj temeljito obravnavo določenih tematik, ki zadevajo umetnost 20. in 21. stoletja.