Geografija prebivalstva in naselij

Geografija prebivalstva in naselij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Rebernik Dejan

- izbrane teme iz zgodovine in filozofskih pristopov v geografiji prebivalstva,
- izbrane tematike iz geografije rodnosti, umrljivosti, selitev, staranja prebivalstva,
- sodobne demogeografske in geoinformacijske metode v geografiji prebivalstva, projekcije števila in sestave prebivalstva;
- primeri uporabe geografije prebivalstva,
- nastanek mest in zgodnje urbane civilizacije,
- mesta in urbanizacija v Evropi, Severni Ameriki, Avstraliji in Oceaniji; skupne značilnosti mest in urbanizacije v Tretjem svetu; mesta in urbanizacija v Severni Afriki in JZ Aziji, Aziji, Podsaharski Afriki, Latinski Ameriki,
- analiza in predstavitev znanstvenega članka z vsebino iz geografije prebivalstva in naselij iz znanstvene revije po lastnem izboru,
- vključitev vsaj v eno izmed oddelčnih znanstvenih raziskav: sodelovanje pri pridobivanju podatkov,
- skupinska interpretacija izbranih rezultatov analize znanstvene razsikave, infografska predstavitev izbranega dela rezultatov.

Weinstein, J., Pillai, V.K., 2016. Demography. The science of population. Rowman & Littlefield.
Fouberg, E.H., Murphy, A.B., De Blij, H., 2015. Human geography : people, place, and culture. Wiley.
Peters, G.L., Larkin, R.P., 2014. Population geography : problems, concepts, and prospects. Time Life Books.
Jones, H., 1990. Population geography. London, Paul Chapman Publishing, 321 str.
Rebernik, D., 2019. Geografija naselij. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 301 str.
Harris, R., Sleight, P., Webber, R., 2005. Geodemographics, GIS and neighbourhood targeting. New York, Wiley, 293 str.
Livi-Bacci, M., 1997 (1989). A concise history of world population. Malden, Blackwell, 249 str.
Pacione, M., 2001. Urban geography – a global perspective. London, New York, Routledge, 663 str.
Rowland, D. T., 2003. Demographic methods and concepts. Oxford, Oxford University Press, 546 str.
The dictionary of human geography. 2009. Gregory, D., Johnston, R.J., Pratt, G., Watts, M., Whatmore, S. (eds.). Wiley-Blackwell.
Cities of the World. World Regional Urban Development. 2003. Brunn, S.D., Williams, J.F., Zeigler, D.J. (eds.) Rowman and Littelfield Publishers, Inc.
Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.